تبلیغات
رنگارنگ - بشتابید انجمن و گروه كاربران رنگارنگ نیز به راه افتاد
بشتابید انجمن و گروه كاربران رنگارنگ نیز به راه افتاد

سلام به تمام عزیزان بالاخره انجمن مخصوص سایت رنگارنگ نیز به راه افتاد و شما عزیزان از این به بعد می توانید با یگدیگر نیز گفت و گو كرده و از امكانات بیشتری برخورد شوید برای ورود به انجمن اینجا كلیك كنید.

همچنین تا قبل از این سایت كاربران رنگارنگ به راه افتاده بود كه كاربران رنگارنگ آن جا ثبت نام كرده بودند حال شما می توانید در گروه كاربران نیز عضو شوید و از مزایای ویژه گروه كاربران بهره من گردید. برای ورود به سایت كاربران رنگارنگ اینجاكلیك كنید.

E:\scrolls\vertical2_.htm